Bundeling van krachten

De drie lokale Bossche partijen, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch & Rosmalen, Stadspartij Knillis, en Bosch Belang, hebben besloten om als een gezamenlijke lijst verder te gaan na de verkiezingen van 2014, onder de naam Raadsgroepering Bosch Belang. Uitgangspunt hierbij is een bundeling van krachten en deskundigheid van de drie lokale partijen.

Sinds 2002 is de samenwerking tussen de drie partijen uitgesproken intensief. We volgen het College van B&W kritisch en voeren oppositie met eenzelfde blik op het belang van de stad. We vonden elkaar de afgelopen jaren op alle grote politieke kwesties die de stad beroeren.

We gaan de verkiezingen in als dé politieke partij voor ‘s-Hertogenbosch. Dat wil zeggen een partij van de wijken, bestaande uit buurtbewoners. Mensen die weten wat er speelt in de wijken, wat voor u belangrijk is.

Tegelijkertijd willen wij een partij zijn die het cultureel en historisch erfgoed van de stad willen beschermen. Zo is onze mooie maar kwetsbare binnenstad niet gebaat bij allerlei megaprojecten. De nieuwbouw van een Theater op de Parade, die de historische kloostertuin en de skyline van onze stad zou aantasten, daar zeggen wij nee tegen.

Wat wij wel willen, is ondersteuning van die verenigingen die voor het sportieve, culturele en historisch karakter van onze stad zo belangrijk zijn.
Zonder al die actieve Bosschenaren zou ‘s-Hertogenbosch niet die mooie stad zijn die het nu is.