Home / Voorwoord

Voorwoord

U staat bij ons voorop!

De keuze is reuze bij de gemeenteraadsverkiezingent. Veel partijen dingen naar uw gunst en vragen u voor hen te kiezen. In dat gedrang onderscheidt Bosch Belang zich als een groepering die voor u kiest! Bij ons staan de bewoners van de stad, de wijken en de dorpen werkelijk voorop.

Bosch Belang schroomt niet om verantwoordelijkheid te nemen in het dagelijks bestuur van de stad om onze gezamenlijke doelen te verwezenlijken, zoals:

  • een gemeente waarin het goed leven, wonen, werken en recreëren is voor álle bewoners;
  • een woningmarkt met eerlijke kansen voor iedereen, ook voor jonge starters;
  • een fraaie binnenstad met goede voorzieningen, maar ook levenskrachtige woonwijken en een zeer goed openbaar vervoer;
  • prima sportvoorzieningen in een goede spreiding over de gemeente;
  • een effectieve bestrijding van armoede, zodat iedereen kan meedoen!

Wij schromen echter evenmin onze verantwoordelijkheid te nemen als deze doelen te ver uit het zicht raken. Want wij zijn er niet voor onszelf of voor het bestuurderspluche, maar voor u!

Bij Bosch Belang staat u voorop!

Paul van der Krabben 

Top