Page 13 - Boschbelang-2022-5
P. 13

NATUUR EN LEEFOMGEVING

    Ecologische verbindingszones in de gemeente
 Dierenwelzijn in stad en dorpen optimaliseren
            onderling en de buitengebieden Met het initiatief van Bosch Belang en Groen Links hebben we een initiatief voor

 het Dierenwelzijn in onze gemeente genomen. Dit initiatief moet verder
 uitgewerkt worden met het doel, dat we het welzijn garanderen van
 gezelschapsdieren, productiedieren en in het wild levende dieren.
 Hierbij speelt de opvang van dieren en het vervoer van op te vangen dieren een
 belangrijke rol. (Dierenambulance)

 Maar nog belangrijker is de voorlichting om dierenleed te voorkomen.
 In de komende periode moet dit initiatief nog verder uitgewerkt worden. Maar
 zodanig, dat het welzijn van elk dier in onze gemeente gewaarborgd is. Dat er
 directe opvang in de gemeente komt, niet alleen voor honden en katten, maar

 ook voor alle overige dieren. Nauwe samenwerking tussen Dierenasiel en
 Dierenambulance is hierbij nodig. Extra opvangcapaciteit maken bij het huidige
 Dierenasiel. De stad Nijmegen geeft ons hier een goed voorbeeld van.


  Om de natuur, dieren, vogels, insecten en planten een vrije doorgang te geven,
  moeten stadsparken en groene zones in de stad en wijken met elkaar en met het
  groene buitengebied verbonden worden. Zo vormen we ecologische

  verbindingen.
  We kunnen deze verbindingen versterken door de stedelijke omgeving van
  nestelplaatsen en broedgelegenheid voor vogels door dichte hagen, nestkasten,
  zwaluwtorens te voorzien.

  Maar natuurlijke bermen, uitgesteld maaien, het herstellen in natuurlijke oevers
  bij waterpartijen helpen om deze natuurlijke verbindingszones in de praktijk te
  brengen.


  Praktisch gezien:

  Op welke veilige manier kan het mannetjes eekhoorntje zijn vriendinnetje in de
  Vinkelse bossen ontmoeten.
                       Bosch Belang
 Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18