Page 12 - Boschbelang-2022-5
P. 12

NATUUR EN LEEFOMGEVING

                                                               Ecologische verbindingszones in de gemeente
    Dierenwelzijn in stad en dorpen optimaliseren
                                                                        onderling en de buitengebieden  Met het initiatief van Bosch Belang en Groen Links hebben we een initiatief voor

  het Dierenwelzijn in onze gemeente genomen. Dit initiatief moet verder
  uitgewerkt worden met het doel, dat we het welzijn garanderen van
  gezelschapsdieren, productiedieren en in het wild levende dieren.
  Hierbij speelt de opvang van dieren en het vervoer van op te vangen dieren een
  belangrijke rol. (Dierenambulance)

  Maar nog belangrijker is de voorlichting om dierenleed te voorkomen.
  In de komende periode moet dit initiatief nog verder uitgewerkt worden. Maar
  zodanig, dat het welzijn van elk dier in onze gemeente gewaarborgd is. Dat er
  directe opvang in de gemeente komt, niet alleen voor honden en katten, maar

  ook voor alle overige dieren. Nauwe samenwerking tussen Dierenasiel en
  Dierenambulance is hierbij nodig. Extra opvangcapaciteit maken bij het huidige
  Dierenasiel. De stad Nijmegen geeft ons hier een goed voorbeeld van.


                                                             Om de natuur, dieren, vogels, insecten en planten een vrije doorgang te geven,
                                                             moeten stadsparken en groene zones in de stad en wijken met elkaar en met het
                                                             groene buitengebied verbonden worden. Zo vormen we ecologische

                                                             verbindingen.
                                                             We kunnen deze verbindingen versterken door de stedelijke omgeving van
                                                             nestelplaatsen en broedgelegenheid voor vogels door dichte hagen, nestkasten,
                                                             zwaluwtorens te voorzien.

                                                             Maar natuurlijke bermen, uitgesteld maaien, het herstellen in natuurlijke oevers
                                                             bij waterpartijen helpen om deze natuurlijke verbindingszones in de praktijk te
                                                             brengen.


                                                             Praktisch gezien:

                                                             Op welke veilige manier kan het mannetjes eekhoorntje zijn vriendinnetje in de
                                                             Vinkelse bossen ontmoeten.
                                                                                  Bosch Belang
  Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang                                                          Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17