Page 11 - Boschbelang-2022-5
P. 11

NATUUR EN LEEFOMGEVING

 Voorkomen van blauwe alg en botulisme in  Stadstuin, voor en door inwoners.


 onze openbare waterplassen Met de klimaatverandering is een                   Faciliteren van een stadstuin
 jaarlijks terugkomend verschijnsel de                waar deelnemende bewoners van
 groei van blauwe algen (eigenlijk                  onze gemeente zelf hun groenten

 bacteriën concentraties) en botulisme.                en fruit kunnen plukken voor een
                                   gereduceerde prijs.
 Door het plaatsen van fonteinen in                  Gemeente faciliteert in ruimte,
 onze plassen kunnen we de                      bewoners nemen initiatief in de
 zuurstofopname vergroten en de                    vorm van een coöperatie.

 waterkwaliteit verbeteren.

 Hierdoor remmen we het ontstaan van blauwe algen en in de nasleep daarvan
 botulisme. Een bijkomend effect is dat het onze plassen verlevendigd.  Dierenparkjes en kinderboerderijen geen
           noodzakelijk kwaad maar prioriteit
 Maar ook het ecologisch beheer van de

 waterpartij boven de St.Jans
 parkeergarage en de Hofvijver dient
 professioneler te gebeuren. Het jaarlijks terugkeren van de overdaad
 aan waterpest en de smurrie van
 slijmalgen moet op een verantwoorde
 biologische manier voorkomen worden.


  Dierenparkjes en kinderboerderijen zijn in onze stad nog steeds een
  achtergestelde voorziening. Bosch Belang wil een prioriteit stellen voor deze
 Ontstenen van tuinen bevorderen en belonen. voorzieningen.
  Kinderboerderijen moeten verder uit kunnen groeien tot educatieve milieucentra,
 Bewoners van woningen moeten we belonen, als de stenen  waar niet alleen het dierenparkje centraal staat, maar waarbij ook de groene
 en tegels uit de tuinen verdwijnen. Wateropname via de  omgeving in beeld wordt gebracht.
 grond is goedkoper, dan de aanleg van meer en grotere  Daarnaast moet het thema Dierenwelzijn herkenbaar zijn en uitgedragen worden.

 riolen. Daarnaast geeft het de vogels, dieren en insecten
  Tevens kunnen zij zich ontwikkelen tot gespecialiseerde opvangcentra voor
 voedselbronnen, waardoor ook deze zich kunnen  overige zwerfdieren die niet in het asiel terecht kunnen.
 ontwikkelen. Op deze manier bevorderen we de biodiversiteit.  Bosch Belang wil investeren in deze kinderboerderijen zodat ze zich verder
 Kortom, het afvoeren van stenen en tegels vergoeden plus  kunnen ontwikkelen. Huidige subsidies zijn nauwelijks voldoende om de dieren

 een subsidie om de vrij gekomen ruimte te beplanten. op een juiste manier te verzorgen.                       Bosch Belang
 Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16