Page 10 - Boschbelang-2022-5
P. 10

NATUUR EN LEEFOMGEVING

      Voorkomen van blauwe alg en botulisme in                                             Stadstuin, voor en door inwoners.


              onze openbare waterplassen  Met de klimaatverandering is een                                                                             Faciliteren van een stadstuin
  jaarlijks terugkomend verschijnsel de                                                                          waar deelnemende bewoners van
  groei van blauwe algen (eigenlijk                                                                            onze gemeente zelf hun groenten

  bacteriën concentraties) en botulisme.                                                                          en fruit kunnen plukken voor een
                                                                                               gereduceerde prijs.
  Door het plaatsen van fonteinen in                                                                            Gemeente faciliteert in ruimte,
  onze plassen kunnen we de                                                                                bewoners nemen initiatief in de
  zuurstofopname vergroten en de                                                                              vorm van een coöperatie.

  waterkwaliteit verbeteren.

  Hierdoor remmen we het ontstaan van blauwe algen en in de nasleep daarvan
  botulisme. Een bijkomend effect is dat het onze plassen verlevendigd.                               Dierenparkjes en kinderboerderijen geen
                                                                      noodzakelijk kwaad maar prioriteit
                              Maar ook het ecologisch beheer van de

                              waterpartij boven de St.Jans
                              parkeergarage en de Hofvijver dient
                              professioneler te gebeuren.                              Het jaarlijks terugkeren van de overdaad
                              aan waterpest en de smurrie van
                              slijmalgen moet op een verantwoorde
                              biologische manier voorkomen worden.


                                                             Dierenparkjes en kinderboerderijen zijn in onze stad nog steeds een
                                                             achtergestelde voorziening. Bosch Belang wil een prioriteit stellen voor deze
    Ontstenen van tuinen bevorderen en belonen.                                    voorzieningen.
                                                             Kinderboerderijen moeten verder uit kunnen groeien tot educatieve milieucentra,
  Bewoners van woningen moeten we belonen, als de stenen                                waar niet alleen het dierenparkje centraal staat, maar waarbij ook de groene
  en tegels uit de tuinen verdwijnen. Wateropname via de                                omgeving in beeld wordt gebracht.
  grond is goedkoper, dan de aanleg van meer en grotere                                 Daarnaast moet het thema Dierenwelzijn herkenbaar zijn en uitgedragen worden.

  riolen. Daarnaast geeft het de vogels, dieren en insecten
                                                             Tevens kunnen zij zich ontwikkelen tot gespecialiseerde opvangcentra voor
  voedselbronnen, waardoor ook deze zich kunnen                                     overige zwerfdieren die niet in het asiel terecht kunnen.
  ontwikkelen. Op deze manier bevorderen we de biodiversiteit.                             Bosch Belang wil investeren in deze kinderboerderijen zodat ze zich verder
  Kortom, het afvoeren van stenen en tegels vergoeden plus                               kunnen ontwikkelen. Huidige subsidies zijn nauwelijks voldoende om de dieren

  een subsidie om de vrij gekomen ruimte te beplanten.                                 op een juiste manier te verzorgen.                                                                                  Bosch Belang
  Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang                                                          Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15