Page 4 - Boschbelang-2022-5
P. 4

DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST


  Investeren in woningen en gebouwen                                                     Aanpakken van geluidsoverlast  Onze gemeente heeft een royaal reservekapitaal, dat wat rente betreft bijna
  niets meer oplevert.
  Dit kapitaal is opgebouwd uit de verkoop van o.a. Essent. Dit kapitaal is

  bijeengebracht met de bijdragen van onze bewoners.                                                       Geluidoverlast preventief aanpakken.
  Laat ons nu grof gebruik maken van dit kapitaal en investeren in isolatie en
  zonnepanelen en daarmee zorgen, dat de energierekening van onze inwoners                                            Zorgen voor geluidsarme bussen, tegengaan
                                                                                  van luidruchtige motorvoertuigen.
  fors omlaag gaat.                                                                        Bij woningrenovaties extra aandacht

  Zo kunnen al onze inwoners profiteren van hun eigen bij de gemeente
  ingebrachte spaarcentjes.                                                                    besteden aan geluidsisolatie om inkomende
                                                                                  en uitgaande overlast te voorkomen.
                                                                    Geen windmolens in de woonomgeving

  Milieuzones aanpassen en wegen autoluw maken  Fijn stof is een sluipmoordenaar.
  Verschillende wegen buiten het centrum
  scoren door hoge concentraties fijn stof.
  Bosch Belang wil deze wegen autoluw

  maken en zo het fijn stof in de lucht
  verminderen.
  Voorbeelden zijn o.a.: Onderwijsboulevard,
  Maaspoortweg en de Oude Vlijmenseweg.                                                                                  Bosch Belang
  Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang                                                          Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   1   2   3   4   5   6   7   8   9