Page 6 - Boschbelang-2022-5
P. 6

DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

        Geen windmolens in de woonomgeving                                     Bij kleine zonneparken moeten alle lokale inwoners meeprofiteren van de

                                                             opbrengt van het park. Dit gebeurt door middel van een postcoderoos regeling,
  Geen windmolens in de woonomgeving.                                          waarbij mensen in de omgeving profiteren door middel van een lagere
  Wel participeren in windmolenparken op zee.                                      energierekening.
  Windmolens kunnen een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid.                         Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.
  Daarnaast is het op land een verstoring van het uitzicht en de rust. Onverlet dat                   Bosch Belang gaat eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik

  de wieken talloze slachtoffers onder vogels en vleermuizen maken.                           achter de voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een
  Bosch Belang zal zich dan ook blijven verzetten tegen plaatsing in onze                        stimuleringsregeling komen voor het verduurzamen van woningen voor
  gemeente.                                                       particuliere woningeigenaren.
  Bosch Belang kiest voor zekerheid wat volksgezondheid betreft en niet voor de                     Wij zijn groot voorstander van een loket voor gratis informatie en advies over

  enkelingen die snel geld verdienen met de gegeven subsidies.                             energiemaatregelen, zodat deze woningeigenaren bij de hand genomen

  Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. We                          worden als ze de woning willen verduurzamen.
  moeten voorkomen dat het mooie landschap nog verder wordt ingevuld met
  wind- en zonneparken.

                                                                     Wat wil Bosch Belang bereiken?
  Bosch Belang heeft zich altijd verzet tegen windmolens in het buitengebied voor

  het natuurbehoud en het landelijk karakter.


  Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe wanneer er                        Ÿ Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor
  sprake is van draagvlak bij omwonenden en een goede ruimtelijke inpassing.
                                                                 particuliere woningeigenaren.
                                                               Ÿ Loket voor gratis informatie en advies over
                                                                 energiemaatregelen.                                                               Ÿ Geen grote zonne- of windmolenparken in het gemeentelijk

                                                                 landschap.                                                               Ÿ Stimuleren energieparticipatie voor profijt voor onze
                                                                 inwoners.


                                                                                  Bosch Belang
  Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang                                                          Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11