Page 5 - Boschbelang-2022-5
P. 5

DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST


 Investeren in woningen en gebouwen Aanpakken van geluidsoverlast Onze gemeente heeft een royaal reservekapitaal, dat wat rente betreft bijna
 niets meer oplevert.
 Dit kapitaal is opgebouwd uit de verkoop van o.a. Essent. Dit kapitaal is

 bijeengebracht met de bijdragen van onze bewoners.  Geluidoverlast preventief aanpakken.
 Laat ons nu grof gebruik maken van dit kapitaal en investeren in isolatie en
 zonnepanelen en daarmee zorgen, dat de energierekening van onze inwoners  Zorgen voor geluidsarme bussen, tegengaan
                       van luidruchtige motorvoertuigen.
 fors omlaag gaat.              Bij woningrenovaties extra aandacht

 Zo kunnen al onze inwoners profiteren van hun eigen bij de gemeente
 ingebrachte spaarcentjes.          besteden aan geluidsisolatie om inkomende
                       en uitgaande overlast te voorkomen.
        Geen windmolens in de woonomgeving

 Milieuzones aanpassen en wegen autoluw maken Fijn stof is een sluipmoordenaar.
 Verschillende wegen buiten het centrum
 scoren door hoge concentraties fijn stof.
 Bosch Belang wil deze wegen autoluw

 maken en zo het fijn stof in de lucht
 verminderen.
 Voorbeelden zijn o.a.: Onderwijsboulevard,
 Maaspoortweg en de Oude Vlijmenseweg.                       Bosch Belang
 Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10