Page 7 - Boschbelang-2022-5
P. 7

DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

 Geen windmolens in de woonomgeving Bij kleine zonneparken moeten alle lokale inwoners meeprofiteren van de

  opbrengt van het park. Dit gebeurt door middel van een postcoderoos regeling,
 Geen windmolens in de woonomgeving.  waarbij mensen in de omgeving profiteren door middel van een lagere
 Wel participeren in windmolenparken op zee.  energierekening.
 Windmolens kunnen een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid.  Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.
 Daarnaast is het op land een verstoring van het uitzicht en de rust. Onverlet dat  Bosch Belang gaat eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik

 de wieken talloze slachtoffers onder vogels en vleermuizen maken. achter de voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een
 Bosch Belang zal zich dan ook blijven verzetten tegen plaatsing in onze  stimuleringsregeling komen voor het verduurzamen van woningen voor
 gemeente. particuliere woningeigenaren.
 Bosch Belang kiest voor zekerheid wat volksgezondheid betreft en niet voor de  Wij zijn groot voorstander van een loket voor gratis informatie en advies over

 enkelingen die snel geld verdienen met de gegeven subsidies. energiemaatregelen, zodat deze woningeigenaren bij de hand genomen

 Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. We  worden als ze de woning willen verduurzamen.
 moeten voorkomen dat het mooie landschap nog verder wordt ingevuld met
 wind- en zonneparken.

          Wat wil Bosch Belang bereiken?
 Bosch Belang heeft zich altijd verzet tegen windmolens in het buitengebied voor

 het natuurbehoud en het landelijk karakter.


 Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe wanneer er  Ÿ Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor
 sprake is van draagvlak bij omwonenden en een goede ruimtelijke inpassing.
      particuliere woningeigenaren.
    Ÿ Loket voor gratis informatie en advies over
      energiemaatregelen.    Ÿ Geen grote zonne- of windmolenparken in het gemeentelijk

      landschap.    Ÿ Stimuleren energieparticipatie voor profijt voor onze
      inwoners.


                       Bosch Belang
 Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang Onafhankelijke raadsgroepering 1923
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12