Bosch Belang

Raadslid
Paul van der Krabben
Fractievoorzitter

Commissie Bestuur

  • Beleidsvelden: Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Communicatie, Financiën, Toezicht en handhaving.

Raadslid
Paul Wiggers

Commissielid
John Theunissen
(geen-raadslid)

Commissie Bedrijvigheid

  • Beleidsvelden: Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Sport, Cultuur

Raadslid
Joep Gersjes

Commissielid
John Theunissen
(geen-raadslid)

Commissie Omgeving

  • Beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen.

Raadslid
Frans van Valkenburg

Commissielid
Chaim Koningstein
(geen-raadslid)

Commissie Sociaal

  • Beleidsvelden: Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken