Fractie

Raadslid Paul van der Krabben Fractievoorzitter Commissie Bestuur en Commissie Bedrijvigheid

 • Beleidsvelden:Commissie Bestuur
 • Publieke dienstverlening,
 • Bestuurlijke organisatie,
 • Coördinatie binnenstad,
 • Bestuursraden,
 • Dorpsraden,
 • Openbare Orde en Veiligheid,
 • Regionale en internationale samenwerking,
 • Communicatie,
 • Financiën,
 • Toezicht en handhaving.
 • Beleidsvelden:Commissie Bedrijvigheid
 • Economische ontwikkeling
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Erfgoed & Cultuurhistorie
 • Citymarketing & Toerisme
 • Klimaat en duurzaamheid
 • Leefomgeving (inrichting openbare ruimte, groen en water

Commissielid

Wieke van de Leemput

Commissielid

Babette van Hintum

Beleidsvelden:Commissie Omgeving

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Grondzaken
Wonen
Omgevingswet
Mobiliteit en bereikbaarheid

Beleidsvelden:Commissie Sociaal

Zorg
Welzijn
Jeugd
Werk en inkomen
Onderwijs
Diversiteit
Wijkgericht werken
Sport
Cultuur

Beleidsvelden:Commissie Bedrijvigheid

Economische ontwikkeling
Arbeidsmarktbeleid
Erfgoed & Cultuurhistorie
Citymarketing & Toerisme
Klimaat en duurzaamheid

Fractiemedewerker

Martijn Obers