Fractie

Onze website is even under construction

Raadslid
Paul van der Krabben
Fractievoorzitter
Commissie Bestuur

Beleidsvelden:
Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coƶrdinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Communicatie, Financiƫn, Toezicht en handhaving.

Raadslid
Paul Wiggers
Commissie Bedrijvigheid

Beleidsvelden:
Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Sport, Cultuur

Raadslid
Joep Gersjes
Commissie Omgeving

Beleidsvelden:
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen.

Raadslid
Frans van Valkenburg
Commissie Sociaal

Beleidsvelden:
Zorg, Welzijn, Jeugd,
Werk en inkomen,Onderwijs,
Diversiteit, Wijkgericht werken

Commissielid
Chaim Koningstein
(geen-raadslid)

Commissie Sociaal

Beleidsvelden:
Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken

Top