Fractie

Raadslid
Paul van der Krabben
Fractievoorzitter
Commissie Bestuur en Commissie Bedrijvigheid

 • Beleidsvelden:Commissie Bestuur
 • Publieke dienstverlening,
 • Bestuurlijke organisatie,
 • Coördinatie binnenstad,
 • Bestuursraden,
 • Dorpsraden,
 • Openbare Orde en Veiligheid,
 • Regionale en internationale samenwerking,
 • Communicatie,
 • Financiën,
 • Toezicht en handhaving.
 • Beleidsvelden:Commissie Bedrijvigheid
 • Economische ontwikkeling
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Erfgoed & Cultuurhistorie
 • Citymarketing & Toerisme
 • Klimaat en duurzaamheid
 • Leefomgeving (inrichting openbare ruimte, groen en water

Commissielid
Chaim Koningstein
(geen-raadslid)

 • Beleidsvelden:Commissie Omgeving
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
 • Grondzaken
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Beleidsvelden:Commissie Sociaal
 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugd
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Diversiteit
 • Wijkgericht werken
 • Sport
 • Cultuur

Fractievertegenwoordiger
Monique Parijs

 • Beleidsvelden:Commissie Bedrijvigheid
 • Economische ontwikkeling
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Erfgoed & Cultuurhistorie
 • Citymarketing & Toerisme
 • Klimaat en duurzaamheid
 • Beleidsvelden:Commissie Omgeving
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
 • Grondzaken
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Mobiliteit en bereikbaarheid