Gemeenteraad

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die de stad aangaan. Als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch kies je de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De raad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid. En controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.

Samenstelling
De gemeenteraad telt 39 raadsleden. De zetels zijn verdeeld over 16 politieke partijen. Wilt u weten welke partijen in de gemeenteraad zitten? En hoeveel zetels zij hebben? Kijk dan op de pagina Samenstelling gemeenteraad.

Waar vergadert de raad over?
Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad? Dat staat in deze kalender. We kondigen dit ook aan op Twitter met #raaddb.

Of gebruik de app iBabs, te downloaden in de Appstore. Deze is beschikbaar via iTunes voor iPhone, via Google Play voor Android en via Microsoft voor telefoons met Windows.

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten?
De gemeenteraad vergadert 1 keer in de maand. Altijd op een dinsdagavond. In de vergaderingen neemt de gemeenteraad de besluiten. Om die besluitvorming goed voor te bereiden, zijn er raadscommissies. Zij komen ook iedere maand bijeen.

Er zijn er 4, want iedere commissie heeft een eigen werkterrein:

In contact met de raad
Wilt u ideeën, wensen en problemen vertellen aan de gemeenteraad?  Dat kan! Meldt u zich aan voor de raadsavond “Informeren en Ontmoeten”. Raadsleden luisteren naar wat inwoners en organisaties vinden.

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een e-mail via het digitale contactformulier of brief (Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch). Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de raad en wordt daarmee openbaar.

Hebt u een vraag aan individuele raadsleden? Neemt u dan direct contact met hen op. Op de pagina Samenstelling gemeenteraad kunt u de contactgegevens van het raadslid van uw keuze opzoeken.

Hebt u een verzoek namens meerdere inwoners? Dan kunt u een petitie (pdf) aanbieden. Die stuurt u toe of overhandigt u tijdens informeren en ontmoeten.

Met een burgerinitiatief (pdf) kunt u een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten. Neem contact met ons op om hier meer over te weten.