Petitie

Wilt u iets onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen? Een idee om ’s-Hertogenbosch mooier of beter te maken? Of is er een probleem waarvan u denkt dat de gemeente het kan oplossen? Dan kunt u een petitie overwegen.

Wat is een petitie?
Een petitie is een verzoek aan het gemeentebestuur. Meestal is dit verzoek voorzien van een groot aantal handtekeningen. Dit is echter niet verplicht. Onze gemeente kent verder ook geen regels het opstellen van een petitie. Om een petitie te kunnen behandelen, hebben we wel uw contactgegevens nodig.

Hoe kunt u een petitie indienen?
U kunt zelf langs komen om uw petitie aan te bieden. Of u stuurt uw petitie per post of per mail naar de gemeenteraad.
Als u de petitie zelf wilt aanbieden, kan dit bijvoorbeeld tijdens de raadsavond Informeren en Ontmoeten. U kunt uw petitie dan overhandigen en eventueel mondeling toelichten. Het is fijn als we dit vooraf weten. Neem dan contact op via het contactadres hieronder.

Wat gebeurt er met uw petitie?
Richt uw petitie aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bekijkt wie het best op de petitie kan reageren: de gemeenteraad zelf. Of het college van burgemeester en wethouders.

Hebt u nog vragen ?
Hebt u nog vragen of wilt u een petitie aanbieden? Neem dan contact op met de raadsgriffie via telefoonnummer (073) 615 5423. Of e-mail naar gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl.