Bosch Belang

Bosch Belang

 

Onze website is even under construction

 

Raadslid
Paul van der Krabben
Fractievoorzitter
Commissie Bestuur

 • Beleidsvelden:
  Publieke dienstverlening, Bestuurlijke organisatie, Coördinatie binnenstad, Bestuursraden, Dorpsraden, Openbare Orde en Veiligheid, Regionale en internationale samenwerking, Communicatie, Financiën, Toezicht en handhaving.

Raadslid
Paul Wiggers
Commissie Bedrijvigheid

 • Beleidsvelden:
  Economische ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid, Erfgoed & Cultuurhistorie, Citymarketing & Toerisme, Sport, Cultuur

Raadslid
Joep Gersjes
Commissie Omgeving

 • Beleidsvelden:
  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefomgeving (beheer en inrichting openbare ruimte, groen en water), Mobiliteit en bereikbaarheid, Grondzaken, Klimaat, Wonen.

Raadslid
Frans van Valkenburg

Commissielid
Chaim Koningstein
(geen-raadslid)

Commissie Sociaal

 • Beleidsvelden:
  Zorg, Welzijn, Jeugd, Werk en Inkomen, Onderwijs, Diversiteit, Wijkgericht werken