Home Bosch Belang

Den Bosch, stad van en voor iedereen!

Het belang van alle inwoners staat bij Bosch Belang altijd voorop, al bijna 100 jaar.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weegt dat extra zwaar. Want de coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij veel mensen, buurten, dorpen, verenigingen en ondernemers. Samen krijgen we de stad er weer bovenop!  We gaan samen voor een beter Den Bosch!

Bosch Belang vindt het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen.

Daarom steunen en stimuleren we sociale initiatieven van buurten, burgers en bedrijven.
Daarom staan we pal voor:

  • meer sociale woningbouw
  • een goed gevuld Sociaal & Zorgfonds
  • volop mogelijkheden voor actieve sportbeoefening
  • een bloeiende bibliotheek
  • educatieve en culturele activiteiten voor jong en oud
  • een levendige en veilige binnenstad

Bovenal staat Bosch Belang voor een open bestuurscultuur waarin alle burgers kunnen  meepraten en meebeslissen. Wij zitten al sinds 1923 in de gemeenteraad om uw stem te laten horen. En we gaan daar graag mee door, juist nu het erop aankomt.

Want ’s-Hertogenbosch is van en voor iedereen!